Müşteri Sözleşmesi

MADDE 1: SÖZLEŞME TARAFLARI

Servis sağlayıcısı sosyalfenomenim.com ve bu web sitesi üzerinden hizmet alan kişi ya da kurumların arasında akdedilen sözleşmedir. Ürün ve hizmet sağlayan kişilere müşteri, bu hizmetin elde edilmesini sağlayan sosyalfenomenim.com adresine de servis sağlayıcı denmektedir. 

MADDE 2: SÖZLEŞME KONUSU

Hizmet talep eden müşterilerin, sözleşme ve sözleşme dahilinde verilen ek hizmetlere onayı ile birlikte, mevzuattaki hükümlere uygun şekilde tasarlanan web sayfalarının ve buradaki bilgilerinin kullanılarak internette yayınlanmasına ait hüküm ve koşullar ile sınırları belirlemektedir. 

MADDE 3: TARAF YÜKÜMLÜLÜĞÜ

 • sosyalfenomenim.com sunucusu üzerinden gerçekleştirilen hizmetlerin hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri hukukuna aykırı gerçekleştirilemez. Aksi bir durum yaşanması halinde doğabilecek tüm maddi ve manevi oluşumlardan Müşteriler sorumludur. Müşteri, bu maddi ve manevi yükümlülüklerini göz önüne alarak sözleşmeyi kabul eder.
 • Instagram takipçi kategorilerinde verilen siparişlerde %10 düşüş veya %100 düşüş yaşanabilmektedir bunu kabul ederek sipariş geçiniz.
 • Servis sağlayıcı, müşteri tarafından gerçekleştirilen hatalı içerik ve sayfa kullanımı gibi sorunlardan doğabilecek problemlerden sorumlu değildir. Buradaki tüm sorumluluk müşteriye ait olacaktır.
 • Müşterilerin verilerinin korunabilmesi için servis sağlayıcı tarafından düzenli olarak yedeklemeler yapılmaktadır. Ancak, servis sağlayıcı bu durumda oluşabilecek hatalardan sorumlu olmayacaktır. Verilerin düzenli olarak yedeklenmesi müşteri sorumluluğundadır.
 • Müşterilerin, yasal telif haklarına uyması ve buna göre hareket etmesi gerekmektedir. Telif hakkı kendisine ait olmayan resim, yazı ya da metin gibi dokümanların izinsiz olarak kullanılması ve müşteri sayfasında yer verilmesi, servis sağlayıcı sorumluluğunda değildir. Bu gibi durumlardan ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda servis sağlayıcı taraf gösterilemez. Doğabilecek maddi ve manevi tüm zararların karşılanmasındaki taraf müşteridir. Servis sağlayıcı, bu gibi oluşabilecek durumlardaki anlaşma fesih etme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Müşteriler, verilerinde hiçbir ahlaki ve kanuni değere aykırı yazılı ve görsel içeriğe vermemektedir. Telif hakkı alınan ve ücretsiz dağıtım izni bulunan materyalleri kullanarak, bu tarz verilere sayfa içeriklerinde yer vereceğini kabul eder. Bu tür içeriklerin bulundurulması durumunda servis sağlayıcı sorumlu tutulamayacaktır. Bu maddenin ihlal edilmesi halinde servis sağlayıcı anlaşmayı fesih edebilir.
 • İnternet, görsel ve yazılı olarak bir medya ortamı oluşturmaktadır. Müşterilerin, verilerindeki gizli ve kişisel unsurların bulundurulması konusunda dikkatli ve özenli olması gerekmektedir. Aksi durumda oluşabilecek problemlerde, servis sağlayıcı yükümlü olmayacaktır.
 • Müşteriler, servis sağlayıcı ödemelerini belirlenen şekilde düzenli olarak yapmalıdır. Belirlenen sürelerde ödemelerin yapılmaması halinde servis sağlayıcı, müşteri hesaplarını kapatabilme ve sözleşme fesih etme hakkına sahiptir.
 • Servis sağlayıcı, sözleşme gereğince belirtilen tüm işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür. Servis sağlayıcı, verilen hizmetin herhangi bir problemle kesintiye uğraması halinde, kısa süre içerisinde durumu düzeltmek ve müşteriye konu ile ilgili bilgiyi en kısa süre içerisinde verebilmeyi taahhüt etmektedir.
 • Müşteri, servis sağlayıcısının sunucuları üzerinden 3.şahıslara herhangi bir ücretsiz hizmet veremez. Bu tür hizmetlerin kötüye kullanılmasına izin verilmez. Maddenin ihlal edilmesi halinde anlaşma servis sağlayıcı tarafından bildirimsiz bir şekilde fesih edilebilir.
 • Müşterinin spam e-mail göndermesi yasaktır. İnternet kullanıcıları için kullanıcının isteği dışında sürekli ve rahatsız edici e-mailler gönderilemez. Kullanıcıların rızası bulunmadan ticari reklam mailleri yollanamaz. Saatlik mail gönderim limiti ve dosya boyutu üzerinde mail gönderilemez.
 • Müşteri, sosyalfenomenim.com sunucularından diğer kullanıcıları zor duruma sokmak, sitemlerine zararlı davranışlar sergilemek, sistem işleyişlerini engellemek, veri çalmak ve yanıltmak gibi amaçlar için kullanamaz. Hiçbir şekilde sosyalfenomenim.com sunucu güvenilirliğini tehdit edecek girişim ve uygulama teşebbüsünde bulunamaz. Servis sağlayıcı taraf, bu maddenin ihlal edilmesi ile birlikte anlaşmayı tarafa bildirim vermeden fesih edebilir.
 • Müşteri, sosyalfenomenim.com sunucularından aldığı hizmetleri, diğer müşterilerin aldığı hizmetleri engelleyebilecek ya da kısıtlayabilecek oranda yüksek derecede kullanamaz. Müşterinin sistem kullanımı sınırlıdır. Böyle bir durumda, müşterinin kullandığı kaynağı kabul edebilir bir seviyeye düşürmesi talep edilir. Aksi durumda sosyalfenomenim.com servis sağlayıcısı sözleşmeyi fesih edebilme hakkına sahiptir.
 • Paylaşımlı hosting paketleri web içeriği açısından sınırlıdır ve müşteriler bunun dışında sağlanan web alanı içerisinde arşivleme ve depolama gibi amaçlarda kullanım gerçekleştiremez. sosyalfenomenim.com sunucusu tarafından, arşivleme ve depolama gibi amaçlara yönelik kullanım gerçekleştirilmesi halinde limitleme ya da silme hakkı bulundurmaktadır.
 • Müşterinin web sitesi üzerinden sürekli olarak yayınlanması için gereken servisi vermek servis sağlayıcısının yükümlülüğüdür. Ancak, teknik bir hayata ya da servis sağlayıcı dışında gerçekleşen kesintilerden dolayı servis sağlayıcı sorumlu tutulamaz.
 • Müşteri, servis sağlayıcı ile yapılan sözleşmeden sonra oluşabilecek herhangi bir uyuşmazlıkta İstanbul Mahkemelerine ve İstanbul İcra Dairelerine başvuruda bulunabilir. Sözleşmede iki kurumda yetkilidir.
 • Servis sağlayıcı, hizmet fiyatlarında değişikliğe gidebilir.
 • Müşteri, sözleşmeyi istediği zaman yazılı bir bildirim ile fesih edebilme hakkına sahiptir. Fesihte iade talebinin değerlendirilebilmesi için iade politikasına olan uygunluğuna dikkat edilecektir. İade politikasında yer almayan bir fesih sürecinde ücret iadesi gerçekleştirilmeyecektir.
 • Müşteri, kayıt ve başvuru esnasındaki verdiği bilgilerden sorumludur. Bu bilgilerin, doğru ve eksiksiz olarak yapılması gerekmektedir. Müşteriler tüm iletim bilgilerini güncel tutmakta ve herhangi bir değişiklikte servis sağlayıcısına bildirmekte yükümlüdür. Aksi bir durumda, sistem üzerindeki kayıt bilgiler üzerinden yapılan bildirimler, direk olarak müşteriye yapılmış olarak sayılır.
 • Müşterinin sözleşme maddelerine aykırı bir davranışta bulunması nedeniyle, servis sağlayıcı bir zarara uğruyor ise müşteri bu zararı tazmin etmek durumunda kalır. Sözleşmede belirtilen yükümlülükler, sosyalfenomenim.com adresinden alınan tüm hizmetlerde geçerli sayılır.
 • sosyalfenomenim.com adresi üzerinden duyurulan kampanya bildirimleri, beyan edilen süre içerisinde geçerli sayılıp, aynı anda yürütülen diğer kampanyalar ile birleştirilemez.

MADDE 4: SON HÜKÜMLER

Sözleşmenin 4 ana maddesi bulunmaktadır. Sözleşme şartları kayıt tarihinden, fesih edilene kadar devam etmektedir. Müşteri, online kayıt ile birlikte servis sağlayıcının bu hizmetlerinden yararlanarak, sözleşmenin tüm maddelerini kabul etmiş olarak sayılır.