Ürün İade Politikası

www.sosyalfenomenim.com üzerinden satın aldığınız ürünlerin iade ve değişimler koşulları, ürünün asıl sahibi ile elektronik ortamda gerçekleştirilen satış sözleşmesi kapsamında aşağıda belirtilen şart ve unsurlara bağlanmıştır. 

İade Şartları

 • Hizmet işleminin başlamamış olması gerekmektedir.
 • İade talebi istenen ürünün başka bir tüketiciye aynı nitelikler ve özellikle tekrar satılabilir olmalıdır.
 • İade talebi istenilen ürünün satın almayı takip eden 7 gün içerisinde ürünün asıl sahibi tarafından www.sosyalfenomenim.com adresine yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
 • Tüketicinin son bir yıl içerisinde aynı ürün ya da ürün grubuna ait ürünler için ürünün asıl sahibi tarafından daha önceden sonuçlanan bir iade talebinin olmaması gerekmektedir. 

İadesi Talebi Olmayan Ürünler

Hizmet işlemine başlanması ve/veya iade işlemi sonrası bir başka tüketiciye aynı nitel ve özellikler ile yeniden satışı yapılamayacak olması sebebiyle iade gerçekleştirilmeyen ürünler aşağıda listelenmiştir.

 • Domain (Alan adı)
 • Marka Tescil Hizmetleri ve Harç Bedelleri
 • Bütün danışmanlık ve aracılık hizmetleri
 • Bütün teknik destek işlemleri
 • Bütün üçüncü şahıslar tarafından tedarik edilmiş ürünler
 • Bütün ücretsiz hizmet ve/veya ürünler

İade Usulü

www.sosyalfenomenim.com, yukarıda belirtilen iade şartları ve iade talebine uygun ürünler için yine yukarıda belirtilen şartların sağlanması halin de, aşağıda belirtilen usul ve kurallara bağlı kalınarak nihai tüketici sürecini takip eden 15 (on beş) iş günü içerisinde aşağıda belirtilen şartlara uygun olarak iade süreci uygulanır.

Nakit İadeler

İadesi talep edilen ürün için, ürünün asıl sahibinin istekleri için uygun hale getirilmesi ve/veya ürünün ilk satış anındaki yalın haline ek, asıl tüketici tarafından talep edilmiş herhangi bir değişiklik ya da müdahale ve uzmanlık gerektiren her teknik hizmet için talep edilen nakit iadesi içerisinde mümkün olmayan teknik destek, kargo, banka komisyonu ve www.sosyalfenomenim.com tarafından belirtilen diğer uygulama bedelleri ürün ve/veya hizmetin satış anındaki bedelinden düşürülerek iade talebini gerçekleştiren hak sahibine iade edilir. Ücretsiz iade ve/veya kampanyalar üzerinden kazanılan indirim her ne koşulda olursa olsun nakit iadesi gerçekleştirilmez.

Alışveriş Kredisi ile İade 

İadesi talep edilen ürün veya hizmetlerin satış bedelleri, yine ürün veya hizmetin satın alımı için kullanılmak üzere alışveriş kredisi olarak gerçekleştirilmesi, varsa kargo bedeli, diğer üçüncü şahıslardan elde edilen ürünlerin maliyetleri düşürüldükten sonra iade talebi istenilen ürün veya hizmetin kalan tutarının asıl tüketiciye aktarılmasıdır. Alışveriş kredisi olarak yapılan iadelerin asıl tüketici tarafından daha sonradan nakit olarak talep edilmesi mümkün değildir.

İade Talebinin www.sosyalfenomenim.com Adresine İletimi

İade talepleri, ürün veya hizmetin satın alınmasını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde;

 • İadeyesi istenilen ürün / hizmet
 • Varsa iade sebebi
 • Talep edilen iade şekli

Detayların yer aldığı ve asıl tüketicinin ürün ya da hizmeti kullanmakta olduğu www.sosyalfenomenim.com üye hesabından doğrulanmış posta adresi üzerinden info@sosyalfenomenim.com  belirtilen posta adresine eposta göndermesi ile iade işlemi gerçekleştirilir. Belirtilen işlem kanalı dışında ve yukarıda belirtilen şartlara uymayan iade talepleri işleme alınmayacaktır. 

Taksitli Alışverişler, Kredi Kartı Puanları, Hediye Çeki Ve Üçüncü Şahıslar Tarafından Sağlanan İndirimleri İçeren İade Şartları

İndirim çekleri, kart puanları ve herhangi bir indirim uygulaması için ne olursa olsun, hiçbir iade gerçekleştirilmesi mümkün değildir.

Kredi kartları üzerinden gerçekleştirilen ödemelerde puanlar, bankadan kesilen komisyonlarda iade edilmez. Kredi kartları ile ilgili yapılan uygulamalar banka kuruşlarına göre farklılık göstermektedir.

Yabancı Para Birimlerinde Uygulanılacak Usul

www.sosyalfenomenim.com, üzerinden ürün veya hizmet satın alınırken kullanılan para birimi her ne olursa olsun iade süreçlerinde satın almada alınan Türk Lirası üzerinden iade gerçekleştirilir.

İade Talebinin Reddedilmesi

www.sosyalfenomenim.com yukarıda belirtilen şartlara ve usullere uymayan iadeleri reddetme hakkına sahiptir. 

İade Talebinden Cayma

Ürün veya hizmet satın alan asıl tüketici iade talebinden, iade gerçekleşene kadar cayma hakkına sahiptir.

Uyuşmazlık ve İtiraz Hakkı

Asıl tüketicilerin itiraz hakkı saklı kalmakla birlikte www.sosyalfenomenim.com iade politikasında belirtilen hususlarda ihlale düşülmesi durumunda www.sosyalfenomenim.com bulunduğu ülkenin kanunları esas alınarak yerleşik mahkemeler tarafından hukuksal sürece girilerek süreç bu şekilde yürütülmeye devam edilecektir.

Belirtilen iade politikası www.sosyalfenomenim.com ile esas tüketici ya da kurumlar arasında bağlayıcı görev görmesiyle birlikte, www.sosyalfenomenim.com üzerinden ürün veya hizmet satın alan herkes yukarıda açıklanan bildirgeyi ve hususları kabul etmiş sayılacaktır.